آنتن موبایل دو باند F15 R7110

 

دستگاه ریپیتر آنتن موبایل دو باند F15 R7110

دستگاه ریپیتر آنتن موبایل دو باند F15 R7110

 

این دستگاه با قدرت پوشش دهی آنتن موبایل تا ۱۲۰۰ متر مربع با دی بی ۶۵ کار می کند و سبب افزایش آنتن موبایل می باشد.

دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل دو باند روی باند فرکانسی ۹۰۰ و ۱۸۰۰ سوییچ می کند

تقویت کننده آنتن موبایل

Frequency Range : 890 – 960 / 1710 – 1880 MHz
Power Supply : AC220/DC12V
I/O Impedance : 50 Ohm/N Connector
Gain : 60dB – 65dB
Export Power (Po) : >27dBm
Coverage Area : 1200 m(2)