آنتن موبایل GSM 980 R7103

این دستگاه ریپیتر آنتن موبایل تک باند روی باند فرکانسی ۹۸۰ مگاهرتز کار می کند و قیمت آن ۶۳۰ هزار تومان است

قدرت پوشش دهی این دستگاه تا ۲۰۰ متر مربع می باشد

دستگاه تقویت آنتن موبایل

آنتن موبایل

آنتن موبایل