تفاوت دستگاه تقویت انتن موبایل تک باند با دوباند

تقویت انتن موبایل

 

تفاوت دستگاه دو باند با تک باند

دستگاه های تک باند فقط فرکانس های ۹۰۰mgh را پشتیبانی میکند وبرای بهبود مکالمه وانتن کافی میباشد .

دستگاه های تک باند برای شهر های کوچک بسیار مفید می باشد وبرای تهران وشهر های بزرک ممکن است باتداخل ایجاد شود .

 

دستگاه تقویت انتن موبایل دوباند

دستکاه دوباند یا ۳g این دستگاه ها فرکانس ۹۰۰ تا ۲۱۰۰ را پشتیبانی میکند وبرای بهبود مکالمه و بهبود اینترنت می باشد .

این دستگاه های برای اینکه مکالمه خود دچار قطعی نباشد فرکانس ۹۰۰ در نقطعه شلوغ باشد دستگاه بصورت خودکار سویچ میشود.

وبروی فرکانس ۲۱۰۰ سویچ میشود تا اختلال به وجود نیاید تایک مکاملمه مطلوبی داشت باشد .

 

تقویت انتن موبایل

 

دستگاه انتن موبایل دوباند ۴g

این دستگاه ها فرکانس ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ را پشتیبانی میکند ویک مکالمه مطلوب و اینترنت ۴g را پشتیبانی میکند این دستکاه ها موقع مکالمه دچاره قطعی نمیشود .

واگر مکالمه فرکانس ۹۰۰ درنقطعه خود شلوغ باشد به صورت خودکار روی فرکانس ۱۸۰ سویچ میشود .

 

دستگاه انتن موبایل سه باند

 

این دستگاه ها کامل میباشد کهفرکانس های ۹۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۱۰۰ پشتیبانی میکند .

این دستگاه ها برای پوشش دهی کامل میباشد وتمامی فضارا پوشش میدهد  وبرای فضا های باز تا ۴۰۰ متر را پوشش میدهد .

علاوه بر این ها دستگاه ها ۳g و اینترنت ۴g را پوشش می دهد وبروی مکالمه بسیار پوشش دهی خوبی دارد .

اکر فرکانسی شلوغ باشد بروی فرکانسی دیکری فعال می شود  ومکالمه و اینترنتی مطلوبی دارد 

 

 

  نظرات