تقویت آنتن موبایل اوت دور ۲۰ وات R7114

 تقویت آنتن موبایل اوت دور 20 وات R7114

تقویت آنتن موبایل اوت دور ۲۰ وات R7114

قوی ترین تقویت کننده موجود در بازار مناسب برای آنتن دهی های بسیار فراوان. این دستگاه تقویت کننده موبایل می تواند برای شما ۶ کیلومتر را آنتن دهی کند.

محدوده فرکانسی ۸۹۰-۹۶۰ / ۱۷۱۰-۱۸۸۰ MHz
منبع تغذیه AC110/DC12V
آمپندانس ورودی و خروجی ۵۰Ω/N connector
گین ۸۵dB – ۹۵dB
قدرت ۲ W
محدوده آنتن دهی تا شعاع ۶ کیلومتر