تقویت آنتن موبایل GW-10GD R7115

دستگاه تقویت آنتن موبایل GW-10GD R7115

دستگاه تقویت آنتن موبایل GW-10GD R7115

 

دستگاه تقویت آنتن موبایل ایرانسل GW-10GD مناسب برای محیط های باز و متراژ بالا استفاده میشود

محدوده فرکانسی ۸۹۰-۹۶۰ MHz
منبع تغذیه AC220/DC9V
آمپندانس ورودی و خروجی ۵۰Ω/N connector
گین ۷۵dB – ۸۰dB
قدرت ۲۷dBm
محدوده آنتن دهی متراژ های بسیار بالا