تقویت انتن موبایل ریپیتر

انواع مختلف تقویت کننده های امواج موبایل

انواع مختلفی از تقویت کننده های امواج تلفن همراه با توان های متفاوت جهت استقاده در مکانهای
مختلف وجود دارد .
تقویت کننده های موجود قابل ارائه با انواع آنتن های بیرونی و داخلی و انواع کابل ها وکانکتور ها می
باشد .
انواع مختلف تقویت کننده های امواج موبایل که توسط شرکت پیشگامان صنعت ارتباطات نوین ارائه
می گردد به شرح زیر می باشد .

 

تقویت انتن موبایل

تقویت انتن موبایل

هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است :

۱٫ تامین پوشش رادیوپی)بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست(
۲٫ تامین نیاز های ترافیکی
برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر می باشد ولی برد مفید ۲۰
کیلومتر است .

زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه
قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین)در حالتی که از چند ایستگاه
سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها( سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و
در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست .

علت آنتن ندادن موبایل در بافت شهری و تقویت آنتن آن
عدم آنتن دهی تلفن همراه در مناطق شهری بسیار پیچیده تر از مناطق برون شهری است , چرا که در
این مناطق سایت های مخابراتی به اندازه کافی وجود دارد و ما با کمبود و یا ضعف فرکانسی مواجه
نیستم , پس چرا گوشی موبایل آنتن نمیدهد . عدم آنتن دهی در بافت شهری را هم میتوان به دو
بخش تقسیم کرد :
عدم آنتن دهی به علت قرار گیری در نقطه کور که بیشتر به جهت ساختار و شکل مهندسی ساختمانها
و یا احاطه شدن توسط ساختمان های بلند تر ایجاد میشود
عدم آنتن دهی به علت قرار گیری در نقطه تداخل فرکانس که علت پرش آنتن گوشی موبایل است ,
که قرار گیری مساوی بین دکل های مخابراتی علت اصلی آن است
هشت TRX فعال می شود به ازای هر TRX هر سلول ۳ سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار
مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر ۹۶ مشترک را برای مکالمه پشتیبانی
می کند.

و . (transmitter & receiver) یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد transciever مخفف TRX
به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات TRX البته بعضی
سیگنالینگی می باشد.
سلولها به صورت شش وجهی های منتظم هستند تا بتوانند تمام نقاط را آنتن دهی کنند.
می باشد و ممکن است در محدودهی آنتن دهی یکدیگر قرار TRX دارای چند BTS به دلیل اینکه هر
را را روی یک فرکانس تنظیم می کنند به طوری که هیچگاه TRX بگیرند جهت جلوگیری از تداخل هر
مجاور با یکدیگر هم فرکانس نمی شوند.به همین دلیل BTS از دو TRX و یا دو BTS در یک TRX دو
گوییم.بدین FDMA نیاز است که تعداد زیادی فرکانس دراختیار داشته باشیم.به این تقسیم فرکانس
به گوشی BTS دو دسته فرکانس ایجاد می شود.یک دسته فرکانس برای ارسال GSM صورت که در باند
UP LINK. از گوشی به نام BTS و یک دسته فرکانسهای دریافت DOWN LINK به نام