دستگاه تقویت انتن موبایل

سیستم آنتن موبایل خانگی با آنتن داخلی سرخود – تقویت آنتن موبایل خانگی

تقویت انتن موبایل

تقویت آنتن موبایل خانگی (home booster) شامل یک آنتن GSM امنی (یا آنتن پشت پنجره ای)

و یک آنتن کوچک جهت پخش در محیط می باشد. مزیت این دستگاه نسبت

به سایر دستگاه ها این است که آنتن خارجی در مکانی که مشکل آنتن ندادن گوشی وجود دارد قابل نصب می باشد. تقویت کننده آنتن موبایل – تقویت آنتن دهی موبایل

 

  نظرات