دستگاه تقویت آنتن موبایل GSM 970 R7102

انتن موبایل

انتن موبایل

این دستگاه ریپیتر آنتن موبایل تک باند روی باند فرکانسی ۹۰۰ مگاهرتز کار می کند و قیمت آن ۵۹۰ هزار تومان است

قدرت پوشش دهی این دستگاه تا ۱۰۰ متر مربع می باشد

دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل تک باند