دستگاه تقویت انتن موبایل Mini GSM

تقویت انتن موبایل

تقویت انتن موبایل

دستگاه تقویت کننده آنتن دهی موبایل تک باند Mini GSM با فرکانس ۸۹۰ تا ۹۶۰ مگا هرتز کار می کند و قدرت پوشش دهی این دستگاه تا ۵۰ متر مربع می باشد

دستگاه تک باند

دستگاه تک باند