ریپیتر موبایل GSM 980 LCD R7104

 تقویت کننده آنتن موبایل GSM 980 Repeater LCD


تقویت کننده آنتن موبایل GSM 980 Repeater LCD

دستگاه تقویت آنتن موبایل تک باند GSM 980 Repeater ال سی دی دار قدرت پوشش دهی این دستگاه ریپیتر آنتن موبایل تا ۵۰۰ متر مربع می باشد

تقویت کننده آنتن موبایل GSM 980 Repeater LCD