تقویت انتن موبایل

تقویت سیگنال موبایل موبایل در فرکانس GSM900 صرفاً با یک دستگاه تک فرکانس در باند ۹۰۰ امکان پذیر می باشد. برای نقاطی که دکل مخابراتی ۲G نصب شده است نیاز به استفاده از یک دستگاه دوباند که فرکانس GSM900 و GSM1800 را ساپورت می کند ، می باشد. قیمت دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل + تقویت فرکانس امواج موبایل

  نظرات